travelog

Đà Nẵng, Vietnam: bunga-bungaan @ Bà Nà Hills

outdoor - fun

FITMalaysia @ BSN 2019

hotel - homestay - inns

Đà Nẵng, Vietnam: Hung Anh Hotel

auto

Padang, Indonesia: menaiki kereta api Minangkabau Express

outdoor - fun

Seketika di Royal FLORIA 2019